Onze projecten

Projecten
Fundament | Alvast Goed Geregeld (ver)bouwt mee aan duurzame projecten die voorspoed bieden voor de starters op de woningmarkt. Economisch pikken zij bij voorkeur hun graantje mee via de goedkopere, hernieuwbare energie, en geniet de eigenaar van een veel grotere meerwaarde op de lange termijn.

Maatschappelijk richten onze projecten zich op sociale cohesie. Door nieuw- en verbouw maken wij huizen geschikt voor dubbele bewoning. Zodat ook hier de starter sneller toegang krijgt tot de woningmarkt.

Medio 2023 – Den Burg, Texel 

Fundament | alvast goed geregeld heeft met haar project ‘Schilderend’ een concreet antwoord op een specifieke doelgroep die op Texel moeizaam aan een koopwoning komt, de starter.

Een combinatie van jonge eilanders, buurtbewoners en horeca eigenaren droegen gezamenlijk het pand aan het Schilderend 19 aan als invulling van onze sociale doelen. Wij waren direct enthousiast over het eerste hoofdkantoor van RAB; een pand met geschiedenis en karakter.

We hebben het concept ontworpen tot een thuis voor jonge Texelaars, bestaande uit 5 wooneenheden voor de startersmarkt die medio 2023 te koop worden aangeboden.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Benieuwd?

Bent u benieuwd wat wij tot op heden aan projecten hebben gerealiseerd op de startersmarkt, de doorgroei markt of in het aanpassen van woningen voor dubbele bewoning? Neem dan contact met ons op en wij tonen u de diverse projecten in het land.