Welkom
We praten weinig over woningnood; we dóén er liever iets aan. En dan bij voorkeur op een maatschappelijk-relevante manier. Fundament | Alvast Goed Geregeld wil op een duurzame manier kwalitatieve en betaalbare starterswoningen creëren. Jouw thuis met een minimale ecologische voetafdruk.

MVO – Maatschappelijke vastgoed ontwikkeling
Ons team richt zich primair op de startersmarkt. Onze beroepsbevolking van morgen verdient een (t)huis wat betaalbaar is en voldoet aan de hedendaagse eisen qua duurzaamheid en energieneutraal wonen.

Bij de uitvoer van projecten betrekken we omwonenden en potentiële huiseigenaren zoveel als mogelijk vanaf de tekentafel tot aan oplevering. Zodat er een enthousiast draagvlak ontstaat bij de nieuwe bewoners door bouwbegeleiding op maat.

Onze visie op wonen en de krapte op de woningmarkt is een van de redenen waarom wij uiterlijk in 2024 de B Corporation® status willen verkrijgen. Hiermee committeren we ons doelbewust aan het handhaven van een reeks hoge ethische standaarden en daar ook rekenschap over moet afleggen.

We ondergaan dan elke drie jaar een onafhankelijke procedure waarin ons gedrag ten opzichte van onze werknemers, opdrachtgevers, de gemeenschap en het milieu wordt geëvalueerd. Dit maakt Fundament een betrouwbare partner die weet wat nodig is om een positieve impact op de samenleving te maken.

Het Fundament
Onze organisatie is opgericht door Gijs Gerlach en Emile van der Linde. Twee ervaren ondernemers die vanuit hun expertise impact willen maken in de woningmarkt voor starters.

Gijs heeft als bouwbegeleider lange tijd ervaring opgedaan in de bijzondere wereld van de bouw. Met een specialisme in renovatieprojecten in panden uit de 17 e eeuw, maar ook bedreven in het realiseren van smaakvolle transformaties. “Het aanpassen van een woning aan de wensen van de opdrachtgever is een proces van intensief overleg. Mijn meerwaarde zit in het gevoel dat je als opdrachtgever regie hebt over planning, proces en budget. Een vaste contactpersoon die veelvuldig overleg heeft op momenten dat het een opdrachtgever schikt. Die servicegerichte benadering heeft een positief effect op de samenwerking en zorgt voor meer plezier bij bewoners en onze professionals. Ik neem de opgedane kennis als bouwbegeleider mee in mijn rol als opdrachtnemer bij alle bouw processen. Onze beroepsbevolking van morgen verdient een (t)huis wat betaalbaar is en voldoet aan de hedendaagse eisen qua duurzaamheid en energieneutraal wonen.”

Emile is al een tiental jaren betrokken bij tal van startups en groeiende organisaties. Rode draad in zijn rol is het realiseren van impact voor de klant in combinatie met maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Tijdens diverse bouw processen heb ik ervaren wat de meerwaarde is van klantgericht en transparant overleg; het borgt dat opdrachtgevers zich gehoord- en medewerkers zich gesteund voelen tijdens het renovatie proces. Die rol bewaak ik als partner bij Fundament.”