Het ABC van Fundament

Ons team richt zich primair op de startersmarkt. Onze beroepsbevolking van morgen verdient een (t)huis wat voldoet aan de hedendaagse eisen qua duurzaam wonen.

Bij de uitvoer van projecten werken we met ons ABC model; het Abonnement Bouwbegeleiding Cocreatie®.

Hierin nemen we de volledige verantwoordelijkheid voor het projectmanagement op ons. Vanaf de allereerste fase van planning en ontwerp tot aan de uiteindelijke oplevering zorgen wij voor bouwbegeleiding op maat in een gestroomlijnd proces. We bewaken de kosten, de voortgang, continuïteit en spreken de taal van eigenaren, omwonenden aannemers, bouwvakkers en andere betrokken partijen. En belangrijker – dat doen we voor een vast bedrag per maand.

Jouw voordeel als aanstaande bewoner? Eén helder aanspreekpunt zonder rompslomp; we ontzorgen je volledig. En we betrekken jou èn omwonenden zoveel als mogelijk vanaf de tekentafel tot aan oplevering. Met deze co-creatie ontstaat de vereiste klanttevredenheid door bouwbegeleiding op maat in een strakke planning.

Flippen met Fundament

Je kent de term vast wel; een ‘geflipt huis’. Het is een woning die goedkoop is gekocht en daarna is gerenoveerd met het doel om hem direct weer met winst te verkopen. Voor starters kan dit een buitenkans zijn om een woning te kopen die volledig naar hun wens is.

Flippen met Fundament geeft jou de kans om op een veilige manier ervaring op te doen met het verfraaien van woningen. En vertrouwd te raken met alle aspecten van dit proces. Kijk en leer met ons mee.

Hoe?

We bieden je de mogelijkheid om zo’n ‘kluswoning’ mee te kopen met ons. Jouw inleg heeft dus een hypothecair onderpand.

Ons team coördineert het proces van vergunning en verbouwing; jij profiteert bij verkoop van een vooraf vastgesteld rendement. Dat is een mooie investering èn we delen tijdens het proces onze kennis. Op het vlak van financiën en bouwbegeleiding.

Kun je het bij een volgend huis desgewenst zelf doen. Of je doet weer mee met onze flippers – aan jou de keuze. We bieden deze diensten aan voor zowel woningen als recreatief vastgoed.

Sneller verkopen

Momenteel staat een huis gemiddeld 33 dagen te koop. Staat jouw huis veel langer te koop? Dan denken mensen vaak als eerste oplossing aan een daling van de vraagprijs. Maar het kan ook andersom. Hoe?

We maken inzichtelijk wat er aan het huis verbeterd, verbouwd of gerenoveerd kan worden. We kijken dan naar aspecten die relatief snel uitgevoerd kunnen worden. En we laten een deskundige bepalen wat een reële vraagprijs is na die aanpassing van de woning. Wij gaan voor je aan de slag en rekenen 35% van de meeropbrengst. Hoe ziet dat er concreet uit?

Een praktijk voorbeeld:

  • Een woning staat al langer te koop met een vraagprijs € 300.000
  • Wij doen een voorstel voor enkele aanpassingen met een totaalbedrag van € 20.000
  • Een deskundig makelaar stelt een nieuwe vraagprijs van € 380.000; het huis wordt uiteindelijk verkocht voor € 375.000
  • Wij ontvangen 35% van de meerprijs, dus 35% van € 75.000 = € 26.250. Dat is inclusief de kosten van de verbouwing.